ana sayfa

Adres: Tafakkur Cad. 57/1-1, Yakkasaray, Taşkent – Özbekistan.

Telefon/faks : +(998 71) 281 59 56.

+(998 71) 281 59 55.

E-posta: info@ibduz.com

 

 
 
 

“Inter Business Development” Uluslararası İş Geliştirme Ajansı 2016 yılında kurulmuştur.

Amacı: Özbek işadamlarının yabancı iş ortakları ile ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konusunda pratik çözüm olanakları sunmak, reel işbirliği projelerini hayata geçirmek, innovasyon faaliyetleri teşvik etmek.

 

Ajansın ana görevleri:

- Özbekistan ile yabancı ülkeler arasında ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini teminen işadamları arasındaki iletişimi sağlamak ve genişletmek;

- Ticari, endüstriyel ve yatırım projelerinin hayata geçirilmesi konusunda işbirliği;

- Özbek ve yabancı iş çevreleri arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çabaların koordinasyonu;

- Özbek ve yabancı iş ortakları arasında ikili çıkarlara dayalı sözleşmelerin imzalanması konusunda işbirliği;

- Girişimcilerin muhtelif fuar, sergi ve diğer etkinliklere katılımını sağlamak;

- Özbekistan ve yabancı ülke iş ortaklarının çıkarlarını desteklemeyi teminen muhtelif seminer, konferans, yuvarlak masa toplantıları, fuar ve diğer etkinliklerin organizasyonu.